Libice nad Doubravou | Suchá, křiž. | Lhůta | Barovice | Křemenice | Polom | Hluboká | Trhová Kamenice | Petrkov, háj. | Bystřice, háj. | Včelákov | Včelákov, rozc. | Ležáky | Vrbětice | Kvasín | Klínek, křiž. | Cejřov | Cejřov, rozc. | V Týně | Leštinka | Skuteč, rozc. | Žďárec u Skutče, žst. | Malinné | Mrákotín, křiž. | Dolní Holetín | Holetín | Horní Holetín | Horní Babákov | Srní | Svatý Mikuláš | Svobodné Hamry | Dřevíkov | Možděnice | Kocourov | Slavíkov | Sloupno | Sloupno, křiž. | Štěpánov, křiž. | Libice nad Doubr., křiž. | Libice nad Doubravou

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo Poznámka k cestě Nastoupáno Sjeto Sklon nahoru Sklon dolů
Libice nad Doubravou 0 km 420 m n.m. 49°44'42'' s.š. 15°42'13'' v.d. 1.1 km 4154 5127 15 m 1.4 %
Suchá, křiž. 1.1 km 435 m n.m. 49°44'58'' s.š. 15°43'0'' v.d. 1.8 km 4154 60 m 3.3 %
Lhůta 2.9 km 495 m n.m. 49°45'26'' s.š. 15°44'9'' v.d. 1.9 km 4154 130 m 6.8 %
Barovice 4.8 km 625 m n.m. 49°45'40'' s.š. 15°45'3'' v.d. 1.35 km 4154 4187 25 m 25 m 3.3 % 7.1 %
(14100109) 6.15 km 625 m n.m. 49°46'10'' s.š. 15°45'46'' v.d. 0.45 km 4154 4187 5 m 5 m 2 % 2.5 %
Křemenice 6.6 km 625 m n.m. 49°46'20'' s.š. 15°46'1'' v.d. 1.1 km 1 25 m 20 m 3.3 % 5.7 %
Polom 7.7 km 630 m n.m. 49°46'48'' s.š. 15°46'23'' v.d. 0.35 km 1 10 m 2.9 %
(14100117) 8.05 km 640 m n.m. 49°46'57'' s.š. 15°46'31'' v.d. 0.47 km 1 15 m 3.2 %
(14103193) 8.52 km 625 m n.m. 49°46'58'' s.š. 15°46'54'' v.d. 0.38 km 1 25 m 6.6 %
Hluboká 8.9 km 600 m n.m. 49°47'4'' s.š. 15°47'1'' v.d. 1.7 km 1 25 m 25 m 3.1 % 2.8 %
(14100120) 10.6 km 600 m n.m. 49°46'54'' s.š. 15°48'18'' v.d. 0.4 km 35 m 8.7 %
(14103191) 11 km 565 m n.m. 49°46'60'' s.š. 15°48'33'' v.d. 0.49 km 36 m 7.3 %
(14103190) 11.49 km 529 m n.m. 49°47'7'' s.š. 15°48'54'' v.d. 0.11 km 1 silnice I/37 1 m 0.9 %
(14103189) 11.6 km 530 m n.m. 49°47'9'' s.š. 15°48'58'' v.d. 0.08 km 1 silnice I/37
Trhová Kamenice 11.68 km 530 m n.m. 49°47'12'' s.š. 15°48'57'' v.d. 0.35 km 1 4113 silnice II/343 10 m 2.9 %
(14100396) 12.03 km 540 m n.m. 49°47'14'' s.š. 15°49'13'' v.d. 1.7 km 4113 55 m 15 m 4.4 % 3.3 %
(14100136) 13.73 km 580 m n.m. 49°47'33'' s.š. 15°50'29'' v.d. 0.6 km 4113 20 m 6.7 %
(14100137) 14.33 km 600 m n.m. 49°47'34'' s.š. 15°50'57'' v.d. 0.6 km neznačeno 25 m 4.2 %
Petrkov, háj. 14.93 km 575 m n.m. 49°47'21'' s.š. 15°51'19'' v.d. 2.05 km 4183 20 m 30 m 4 % 3.3 %
Bystřice, háj. 16.98 km 565 m n.m. 49°48'7'' s.š. 15°52'22'' v.d. 0.65 km 4120 20 m 3.1 %
(14100167) 17.63 km 545 m n.m. 49°48'23'' s.š. 15°52'38'' v.d. 1.25 km 4120 45 m 4.7 %
Včelákov 18.88 km 500 m n.m. 49°48'59'' s.š. 15°52'52'' v.d. 0.65 km neznačeno 20 m 15 m 5.7 % 5 %
Včelákov, rozc. 19.53 km 505 m n.m. 49°49'7'' s.š. 15°53'19'' v.d. 2.01 km pouze pro MTB 105 m 5.2 %
Ležáky 21.54 km 400 m n.m. 49°49'57'' s.š. 15°54'3'' v.d. 1.05 km 4114 10 m 3.3 %
(14100183) 22.59 km 410 m n.m. 49°49'55'' s.š. 15°54'54'' v.d. 0.55 km neznačeno 30 m 5.5 %
Vrbětice 23.14 km 440 m n.m. 49°50'9'' s.š. 15°55'10'' v.d. 0.4 km neznačeno 5 m 1.3 %
(14100384) 23.54 km 435 m n.m. 49°50'12'' s.š. 15°55'25'' v.d. 0.85 km neznačeno 25 m 2.9 %
Kvasín 24.39 km 410 m n.m. 49°50'28'' s.š. 15°55'56'' v.d. 1.45 km neznačeno 20 m 5 m 2.2 % 0.9 %
Klínek, křiž. 25.84 km 425 m n.m. 49°50'13'' s.š. 15°57'2'' v.d. 0.45 km 4122 modrá (souběh) 18 m 4 %
Cejřov 26.29 km 407 m n.m. 49°50'25'' s.š. 15°57'2'' v.d. 0.5 km 4122 modrá (souběh) 7 m 2.3 %
Cejřov, rozc. 26.79 km 400 m n.m. 49°50'38'' s.š. 15°57'1'' v.d. 0.85 km pouze pro MTB 30 m 3.5 %
V Týně 27.64 km 370 m n.m. 49°50'57'' s.š. 15°57'22'' v.d. 0.3 km 4119 silnice II/337 modrá (souběh)
(14100376) 27.94 km 370 m n.m. 49°50'53'' s.š. 15°57'35'' v.d. 0.35 km neznačeno 10 m 2.9 %
Leštinka 28.29 km 380 m n.m. 49°50'42'' s.š. 15°57'31'' v.d. 2.4 km neznačeno 50 m 5 m 2.6 % 1.1 %
Skuteč, rozc. 30.69 km 425 m n.m. 49°50'12'' s.š. 15°59'13'' v.d. 0.4 km 18 silnice II/306 5 m 1.3 %
(14100364) 31.09 km 420 m n.m. 49°50'0'' s.š. 15°59'5'' v.d. 0.25 km silnice II/306 neznačeno 10 m 4 %
(14100363) 31.34 km 410 m n.m. 49°49'57'' s.š. 15°58'54'' v.d. 0.7 km 4114 15 m 3.3 %
(14100196) 32.04 km 425 m n.m. 49°49'35'' s.š. 15°58'48'' v.d. 0.12 km neznačeno 7 m 5.8 %
Žďárec u Skutče, žst. 32.16 km 432 m n.m. 49°49'35'' s.š. 15°58'42'' v.d. 1.15 km neznačeno 32 m 4 m 3.8 % 1.3 %
Malinné 33.31 km 460 m n.m. 49°49'30'' s.š. 15°58'15'' v.d. 1.4 km neznačeno 10 m 20 m 2.5 % 3.1 %
Mrákotín, křiž. 34.71 km 450 m n.m. 49°49'2'' s.š. 15°57'29'' v.d. 0.85 km neznačeno 10 m 1.2 %
(14100210) 35.56 km 440 m n.m. 49°49'2'' s.š. 15°56'48'' v.d. 2.35 km neznačeno 45 m 3.5 %
Dolní Holetín 37.91 km 485 m n.m. 49°48'26'' s.š. 15°55'18'' v.d. 0.85 km silnice II/355 neznačeno 30 m 3.5 %
Holetín 38.76 km 515 m n.m. 49°48'4'' s.š. 15°55'38'' v.d. 1.05 km silnice II/355 neznačeno 30 m 2.9 %
Horní Holetín 39.81 km 545 m n.m. 49°47'32'' s.š. 15°55'28'' v.d. 2.55 km 65 m 5 m 2.8 % 2.5 %
Horní Babákov 42.36 km 605 m n.m. 49°47'20'' s.š. 15°53'38'' v.d. 0.47 km neznačeno 15 m 3.2 %
(14103178) 42.83 km 620 m n.m. 49°47'8'' s.š. 15°53'29'' v.d. 0.8 km neznačeno 20 m 5 m 4.4 % 1.4 %
(14103179) 43.63 km 635 m n.m. 49°46'59'' s.š. 15°52'53'' v.d. 0.52 km neznačeno 6 m 1.2 %
Srní 44.15 km 641 m n.m. 49°46'53'' s.š. 15°52'31'' v.d. 0.23 km 4120 3 m 1.3 %
(14103180) 44.38 km 644 m n.m. 49°46'59'' s.š. 15°52'26'' v.d. 0.37 km neznačeno 6 m 1.6 %
(14103181) 44.75 km 650 m n.m. 49°46'59'' s.š. 15°52'8'' v.d. 0.55 km neznačeno (pouze pro MTB) 17 m 3.1 %
(14103182) 45.3 km 633 m n.m. 49°46'49'' s.š. 15°51'47'' v.d. 0.76 km neznačeno (pouze pro MTB) 37 m 4.9 %
(14103183) 46.06 km 596 m n.m. 49°46'57'' s.š. 15°51'13'' v.d. 0.22 km 4183 6 m 2.7 %
(14100135) 46.28 km 590 m n.m. 49°46'50'' s.š. 15°51'15'' v.d. 1.4 km 4183 20 m 1.9 %
Svatý Mikuláš 47.68 km 570 m n.m. 49°46'24'' s.š. 15°50'48'' v.d. 1.15 km silnice II/343 neznačeno 30 m 2.6 %
(14100395) 48.83 km 540 m n.m. 49°46'43'' s.š. 15°50'4'' v.d. 0.75 km 1 10 m 1.3 %
Svobodné Hamry 49.58 km 530 m n.m. 49°46'27'' s.š. 15°50'1'' v.d. 0.73 km 1 24 m 3.3 %
(14103194) 50.31 km 554 m n.m. 49°46'6'' s.š. 15°49'49'' v.d. 0.47 km 1 16 m 3.4 %
Dřevíkov 50.78 km 570 m n.m. 49°45'51'' s.š. 15°49'45'' v.d. 0.11 km 1 6 m 5.5 %
(14103200) 50.89 km 564 m n.m. 49°45'49'' s.š. 15°49'42'' v.d. 0.31 km 4187 1 m 2 m 0.8 % 1.1 %
(14103201) 51.2 km 563 m n.m. 49°45'45'' s.š. 15°49'30'' v.d. 0.77 km 4187 2 m 0.3 %
(14100404) 51.97 km 565 m n.m. 49°45'34'' s.š. 15°48'57'' v.d. 1.65 km 4187 5 m 1 %
Možděnice 53.62 km 570 m n.m. 49°45'53'' s.š. 15°47'48'' v.d. 2.05 km 4187 13 m 13 m 2.2 % 0.9 %
Kocourov 55.67 km 570 m n.m. 49°44'53'' s.š. 15°47'44'' v.d. 1.25 km 4187 30 m 3.3 %
Slavíkov 56.92 km 600 m n.m. 49°44'34'' s.š. 15°46'54'' v.d. 1.05 km neznačeno 20 m 1.9 %
(14100080) 57.97 km 580 m n.m. 49°44'12'' s.š. 15°46'23'' v.d. 1.7 km neznačeno 100 m 5.9 %
Sloupno 59.67 km 480 m n.m. 49°44'14'' s.š. 15°45'4'' v.d. 0.45 km neznačeno 25 m 5.6 %
Sloupno, křiž. 60.12 km 455 m n.m. 49°44'6'' s.š. 15°44'48'' v.d. 0.4 km 5127 5 m 1.3 %
Štěpánov, křiž. 60.52 km 450 m n.m. 49°44'4'' s.š. 15°44'30'' v.d. 3 km neznačeno 30 m 2 %
Libice nad Doubr., křiž. 63.52 km 420 m n.m. 49°44'35'' s.š. 15°42'21'' v.d. 0.3 km 5127
Libice nad Doubravou 63.82 km 420 m n.m. 49°44'42'' s.š. 15°42'13'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 63.82 km
Úseky cesty typu "Pěší" 0.76 km (1 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 3.81 km (6 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 9.35 km (15 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 45.36 km (71 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 4.35 km (7 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.19 km (0 %)
Stoupání v úsecích 28.11 km (44 %)
Klesání v úsecích 27.58 km (43 %)
Maximální výška 650 m n.m. ("(14103181)")
Minimální výška 370 m n.m. ("(14100376)")
Převýšení 280 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 916 m (sklon 3.3 %)
Celkem sjeto výškových metrů 916 m (sklon 3.3 %)
Maximální sklon do kopce 7.7 % (0.6 km v úseku Lhůta -> Barovice)
Maximální sklon z kopce 11.5 % (0.2 km v úseku (14103191) -> (14103190))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info